Geachte geïnteresseerden in Frans, waarde cursisten en studenten Frans,
beste leerlingen (bij het vak Frans),

Over de site www.frans-bergen.nl
Het is een voorlopige bewerking van een vroegere website 'in opbouw' die was gestart aan de Hogeschool Rotterdam.

De thema's zijn:

 1. Archinet (Textes Conservés)
 2. Basisvorming (+ Exercices)
 3. Chronologie littéraire (+ Titres)
 4. Civilisation (Culture)
 5. Didactique (Pédagogie)
 6. Grammaire (Syntaxe)
 7. Périodiques (Magazines)
 8. Sites (la Toile)
 9. Tuyaux (= Tips)
 10. Vocabulaire (Lexiques)
 11. Supplémentaire

(Achter de thema's (doorklikken en terugklikken) gaan mappen met onderliggende documenten schuil.)

De site is bedoeld voor een breed publiek maar niet elk bestand richt zich tot alle lezers.
Een jong publiek zou vooral iets kunnen hebben aan de thema's 2, (3,) (6,) 8, (10).

Meer gevorderden wacht bij de andere thema's soms een teleurstelling:
Bij 1. Archinet (Textes Conservés), bij 3. Chronologie littéraire (+ Titres) in "Artikelen" en bij 7. Périodiques (Magazines) gaat het om, vaak éénregelige, opsommingen van inhouden. Met die verwijzingen (= met zo'n opsomming) moet men zich wenden tot een uitleendienst van een bibliotheek om de bijbehorende inhoud in te zien (een inhoud die niet op deze site te vinden is). In zeer bijzondere gevallen zou de samensteller van deze site de lezer iets (op papier) kunnen toezenden, tegen vergoeding (en niet meer dan dat...) van de daarmee samenhangende kosten.

Wanneer het, bij bepaalde thema's, gaat om tijdschriften, weet iedere student of docent dat die meestal opvraagbaar zijn bij de mediatheek van een Hogeschool of een Universiteit), bij de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (= KB, abonnementsgeld € 7.50 per jaar voor studenten of € 15.- per jaar voor anderen) en mogelijk bij de Gemeentebibliotheken in Amsterdam, in Rotterdam en in andere grote steden. Ook bij schoolbibliotheken kunnen sommige tijdschriften worden aangevraagd.

Nog twee waarschuwingen en verontschuldigingen vooraf:
A. Bij het plaatsen van de eerste documenten op de oorspronkelijke website is gebleken dat de opmaak niet altijd gehandhaafd blijft.
B. De uitvoering van de site is 'spartaans' : afbeeldingen en andere verfraaiingen ontbreken na de homepage (= page d'accueil).

Alle documenten worden in het PDF-formaat (PDF) aangeboden.
Eventueel is Adobe Reader hier te downloaden.


De auteur

Voor degenen die mij niet kennen: van 1-8-1979 tot 1-9-2004 was ik docent Frans aan de Nutsacademie en aan de Hogeschool Rotterdam (=HR(O)) te Rotterdam. Verder gaf ik een klein aantal lesuren aan een middelbare school (mavo-havo-atheneum-gymnasium).

Pieter

Motto

Où qu'il soit, où qu'il aille, l'homme continue à penser avec les mots, avec la syntaxe de son pays
(Roger Martin du Gard)